Komplettering

Kompletterande utbildning: Denna utbildning är för dig som har en nagelterapeut utbildning men som inte är godkänd av någon av branschorganisationerna Sansa eller Seyf, som vill gradera upp ditt diplom för att kunna handla Light Elegance och jobba internationellt. Utbildningen är minst 3 dagar och innefattar både ett teoretiskt-och praktiskt prov.


2018
23-25 Januari
6-8 Mars
7-9 Maj
4-6 September
27-29 November